Dokumentacja medyczna

W związku z realizacją przepisów dotyczących dokumentacji medycznej informujemy, że w 2015 roku zniszczona zostanie dokumentacja pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu w 1994 roku*. Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji z tego okresu prosimy o składanie wniosków w Sekretariacie Medycznym szpitala. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej do końca stycznia 2015 roku. Dokumentacja będzie wydawana w lutym 2015 roku. Po tym okresie zostanie zniszczona.

* nie dotyczy osób zmarłych w wyniku zatrucia i i urazów oraz dzieci, które w 1994 roku nie miały ukończonych 2 lat.